Playing for success

Publicatiedatum: 23 maart 2015

Afgelopen zondag is in het Abe Lenstra Stadion het startschot gegeven voor het Playing for Success leercentrum Zuid-Friesland. Dit gebeurde met de ondertekening van een convenant, waar ook OSG Sevenwolden zich aan heeft verbonden.

Komend schooljaar opent het leercentrum de deuren. Eerst is dit alleen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Begin 2016 kunnen ook leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van de deelnemende scholen uit de regio worden aangemeld voor dit programma.

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar die wel iets meer "aandacht" kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het op school niet lekker loopt, ze niet lekker in hun vel zitten, weinig weerbaar zijn, pestgedrag vertonen of zelf gepest worden.

Gedurende ongeveer tien weken kan een leerling op initiatief van zijn of haar school deelnemen aan Playing for Success. Dit programma bestaat uit leuke activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn verbonden. Leerlingen werken daarbij aan hun taal-, reken- en computervaardigheden. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en zorgt voor meer zelfvertrouwen.

Alle deelnemers aan Playing for Success Zuid-Friesland zijn:
- Uit het basisonderwijs: De Basis, Meilân en De Tjongerwerven;
- Uit het voortgezet onderwijs: Bornego College, Linde College en OSG Sevenwolden; 
- Friesland College met het CIOS;
- Playing for Succes Nederland (KPC-groep);
- Gemeente Heerenveen:
- SC Heerenveen.

PFS Zuid-Friesland-Klein bredere rand
Bekijk meer foto's
Playing for Success

Het convenant werd ondertekend in het Abe Lenstra stadion.

GroepPFSzuidfriesland convenant