Decanaat Buitenbaan

• De decaan heeft kennis en informatie over opleidingsmogelijkheden.
• De decaan is ook docent en op de hoogte van de lesprogramma’s en de onderwijs-ontwikkelingen.
• De decaan houdt zich bezig met begeleiding, advisering en loopbaanoriëntatie (lob).
• De decaan biedt specialistische hulp aan de leerling en aan de ouder(s)/verzorger(s) door middel van gesprekken en voorlichtingen.
• De decaan geeft advies en voorlichting over vakrichtingen binnen zowel vmbo als mbo en over doorstroming van vmbo naar havo.

Spreekuur decaan
• Graag op afspraak (gehele dag, afspraak bij voorkeur per mail aanvragen)

Decanaat Buitenbaan 
Ernest van den Berg
Efr.vandenberg@sevenwolden.nl

Marja Egberts
Ma.egberts@sevenwolden.nl

Sylvia Veenstra
Sy.veenstra@sevenwolden.nl