Decaan Vakcollege

Wat kan de decaan voor jouw schoolloopbaan betekenen?

• De decaan heeft kennis en informatie over opleidingsmogelijkheden.
• De decaan is ook docent en op de hoogte van de lesprogramma’s en de onderwijs-ontwikkelingen.
• De decaan houdt zich bezig met begeleiding, advisering en loopbaanoriëntatie (lob).
• De decaan biedt specialistische hulp aan de leerling en aan de ouder(s)/verzorger(s) door middel van gesprekken en voorlichtingen.
• De decaan geeft advies en voorlichting over vakrichtingen binnen zowel vmbo als mbo en over doorstroming van vmbo naar havo.

MEER WETEN OVER JE MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO? LEES DAN DE INFORMATIEBROCHURE 'DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!'

Spreekuur decaan
• Op afspraak

Decaan van het Vakcollege (VC)
Dhr. R.J. Bouma
Tel.: (0513) 62 53 45
E-mail: rj.bouma@sevenwolden.nl