Beta Excellent

Locatie Fedde Schurer is met ingang van schooljaar 2011-2012 toegelaten tot het programma Bèta Excellent. Bèta Excellent is een programma voor scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) die meer werk willen maken van uitdagend en aantrekkelijk bètaonderwijs. Het doel: meer leerlingen interesseren voor bètatechniek én bètatechnisch vervolgonderwijs in het mbo, hbo en wo.

De eerste circa 50 scholen, waaronder locatie Fedde Schurer, starten na de zomer als ‘voorhoedeschool’ met Bèta Excellent. Zij gaan alvast experimenteren met het vertalen van landelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van bètatechniek naar beleid en ambities binnen de eigen school. Uiteindelijk zouden landelijk zo’n 350 scholen moeten meedoen aan Bèta Excellent, een project dat loopt van 2011 tot en met 2016. De deelnemende scholen krijgen subsidie én inhoudelijk ondersteuning van het Platform Bètatechniek.