Uitreiken label

Met het project Verkeersveiligheidslabel Fryslân voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, wil het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF) verbetering en intensivering van verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving bewerkstelligen.
De uitvoering is in handen van een projectgroep van het ROF waarin Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en Provincie Fryslân zitting hebben.

Publicatiedatum: 22 juni 2017

Naast onze omringende basisscholen ‘De Twa Fisken’ en ‘Nijdjip’ ontvangt ook OSG Sevenwolden nu het Verkeersveiligheidslabel. In een tijdsbestek van een half jaar heeft de school er voor gezorgd dat aan genoeg criteria voor het Verkeersveiligheidslabel is voldaan.
Bij aanvang van het labeltraject heeft OSG Sevenwolden een verkeerswerkgroep gevormd, bestaande uit ouders en leerkrachten, die met name veel aandacht besteedt aan een zo verkeersveilig mogelijke schoolomgeving en school-huisroutes. 
Met het schrijven van een verkeerseducatieplan en het aandacht besteden aan praktische verkeerseducatie hebben de werkgroep en de teamleden  er voor gezorgd dat verkeer en verkeersveiligheid een structurele plek krijgen binnen en buiten de school.
Met recht mag OSG Sevenwolden zich een verkeersveilige school noemen.

De overhandiging van het Verkeersveiligheidslabel vindt vrijdag 23 juni plaats door mevrouw Sietske Poepjes, Gedeputeerde van het college van Gedeputeerde Staten aan directeur Peter de Jong van deze locatie.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

grou-akkrum