Downloads

Hieronder vindt u onze belangrijkste documenten en reglementen als PDF bestand.

Schoolgids 2017-2018
In de schoolgids 2017-2018 staat informatie over OSG Sevenwolden, de locaties en het onderwijs. 

Kijk hier voor de Procedure aanmelding, toelating en inschrijving OSG Sevenwolden.          
Met het digitale formulier Aanmeldingsformulier 2018-2019 kunnen leerlingen worden aangemeld voor leerjaar 1.
Leerlingen die instromen in leerjaar 2 of hoger kunnen via dit formulier worden aangemeld.

Strategisch Beleid 2014-2018: Van voldoende naar goed in een hogere versnelling!
Het Strategisch Beleid 2014-2018 bevat de koers en de keuzes van OSG Sevenwolden voor de komende jaren.

Folder Dyslexie 2018
Een leerling met dyslexie moet tijdens het leren op school meer moeite doen dan een leerling die geen probleem heeft met lezen of schrijven. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen binnen onze scholengroep verschillende faciliteiten aangereikt.
Zie ook ons dyslexie-protocol
, de meest gestelde vragen over dyslexie en de dyslexie Sevenlocatiekaart

Jaarverslag en jaarrekening 2016
Het College van Bestuur heeft het jaarverslag 2016 van OSG Sevenwolden vastgesteld. We zijn blij dat ons onderwijs over de gehele linie  voldoet aan de kwaliteitscriteria die daaraan door de Inspectie worden gesteld. De examenresultaten liggen op of boven het landelijk gemiddelde.
Dit jaar hebben we ook een publieksjaarverslag. Dit jaarbericht 2016 met als titel Voorbij de grens- tijd van verkennen, balanceren en doorbreken vindt u hier Jaarbericht

Schoolkeuzegids Friesland, Urk en NOP
Deze gids biedt u en uw kind een overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, inclusief hun Open Dagen. Download de pagina's van OSG Sevenwolden in deze gids via de link bovenaan dit bericht of neem een kijkje op de website via www.deschoolkeuzegids.nl 

Code Goed Onderwijsbestuur
Bij goed bestuur zijn de bij governance betrokkenen ter zake kundig en gedragen zij zich moreel juist. De Code Goed Onderwijsbestuur omschrijft wat dit betekent voor verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Daarnaast is de Klokkenluidersregeling hier beschikbaar.